Veldwerkers krinkelzaal
Poetsen:
Leopold Frutier
 
reserve: Briel Voet
   
Algemeen toezicht en onderhoud:
Geert Pauwels
 
Walter Van Laer
 
Leopold Frutier