Instapregeling

Welkom in onze school!

Ook al is uw kind nog een peuter, binnenkort mag u hem/haar toch al inschrijven in een kleuterschool. Wellicht een belangrijke stap in het leven van uw kind en uw gezin. Daarom is een beetje informatie over ‘naar school gaan’ dan ook op zijn plaats.


Belang van een kleuterschool

In de kleuterschool wordt de basis gelegd voor de lagere school en voor de verdere ontwikkeling van uw kind. Daarom is een kleuterschool heel belangrijk. Hoe meer uw kind in de kleuterschool naar school gaat, hoe meer vaardigheden het zal verwerven die mee de basis vormen voor een verdere succesvolle schoolloopbaan. In een klas, ingericht met uitnodigend, aangepast materiaal worden op een speelse manier tal van activiteiten aangeboden om de ontwikkeling in al haar facetten te stimuleren. Zo krijgen de kleuters heel wat kansen om hun talenten te ontwikkelen.
Tijdig en op een regelmatige basis naar de kleuterschool gaan is dan ook sterk aan te raden. Een goede voorbereiding in de kleuterschool maakt dat uw kind vlotter kan starten in het eerste leerjaar.


Wanneer kan u uw kind inschrijven?

  • Is uw kind geboren in 2018 en heeft het al een broer of zus in onze school?
    Dan kunt u uw kind inschrijven vanaf 1 februari 2020
    Tussen 1 februari 2020 en 28 februari 2020 hebben kinderen met een broer of zus of kinderen van personeelsleden in onze school voorrang.
  •  Is uw kind geboren in 2018 en heeft het nog geen broer of zus in de school?
      Dan kunt u uw kindje inschrijven vanaf 2 maart 2020.

 Uw kind mag echter pas naar school komen op de eerstvolgende instapdatum nadat het 2,5 jaar geworden is.

Kinderen geboren in 2017 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2019 - 2020 op volgende instapdata:

Kinderen geboren ten laatste op 02/03/2017 kunnen instappen op 2 september 2019.

Kinderen geboren ten laatste op 04/05/2017 kunnen instappen op 4 november 2019.

Kinderen geboren ten laatste op 06/07/2017 kunnen instappen op 6 januari 2020.

Kinderen geboren ten laatste op 03/08/2017 kunnen instappen op 3 februari 2020.

Kinderen geboren ten laatste op 02/09/2017 kunnen instappen op 2 maart 2020.

Kinderen geboren ten laatste op 20/10/2017 kunnen instappen op 20 april 2020.

Kinderen geboren ten laatste op 25/11/2017 kunnen instappen op 25 mei 2020.

kinderen geboren ten laatste na 25/11/2017 kunnen instappen op 1 september 2020.

Kinderen geboren in 2018 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2020 - 2021 op volgende instapdata:

Kinderen geboren ten laatste op 01/03/2018 kunnen instappen op 1 september 2020.

Kinderen geboren ten laatste op 09/05/2018 kunnen instappen op 9 november 2020.

Kinderen geboren ten laatste op 04/07/2018 kunnen instappen op 4 januari 2021.

Kinderen geboren ten laatste op 01/08/2018 kunnen instappen op 1 februari 2021.

Kinderen geboren ten laatste op 22/08/2018 kunnen instappen op 22 februari 2021.

Kinderen geboren ten laatste op 19/10/2018 kunnen instappen op 19 april 2021.

Kinderen geboren ten laatste op 17/11/2018 kunnen instappen op 17 mei 2021.

kinderen geboren ten laatste na 17/11/2018 kunnen instappen op 1 september 2021.

Concreet betekent dit voor u dat uw kleuter die geboren is in 2017 vanaf nu kunt inschrijven in onze school. Uw kind mag echter pas naar school komen op de eerst volgende instapdatum nadat het 2,5 jaar geworden is. Het welbevinden (het zich goed in zijn vel voelen) en de betrokkenheid van elke peuter is voor ons een topprioriteit!

 

Hoe schrijft u uw kind in? 

Om de inschrijving officieel te maken, wordt u verzocht om de inschrijvingspapieren persoonlijk te komen invullen. Breng alvast de SIS-kaart en identiteitskaart van uw kind mee. U kan dan ook het inschrijvingsregister handtekenen.

Inschrijven kan elke schooldag tussen 8.00u en 16.30u of na afspraak. Wij staan u dan graag te woord met al uw vragen en laten u kennismaken met de school. Om voldoende tijd te kunnen maken voor de inschrijving, kan u een afspraak maken via e-mail (directie@dekrinkelschool.be)  of telefonisch (03/886 89 70).

Enkele weken voor de instapdatum waarop uw kind naar school mag komen, kan u samen met uw dochter/zoon langskomen op school tijdens een onthaaldag (17u. tot 18u.).  Zo kan zij/hij kennismaken met de klas, de leerkrachten en de klasgenootjes.  U krijgt hiervoor op voorhand een persoonlijke uitnodiging!

Indien er nog vragen zijn, kan u altijd terecht bij de directeur of een van de leerkrachten.