Ouderraad

Enthousiaste ouders met één gemeenschappelijke doelstelling: 
HET WELZIJN VAN DE KINDEREN & EEN GEZONDE BELANGSTELLING VOOR HET SCHOOLLEVEN

Hoe deze hoofddoelstelling bereiken ? Door:

  • een nauwe samenwerking te stimulieren tussen de ouders, de school, de schoolraad en het schoolbestuur ten voordele van de opvoeding van onze kinderen;
  • het opvoedingsproces proberen te verbeteren in samenwerking met het schoolteam
  • spreekbuis te zijn van ouders en leerlingen
  • hun belangen te behartigen in en buiten de school;
  • mee tewerken aan allerhande activiteiten en feestelijkheden, ingericht door de school, waarvan de opbrengsten dienen ter ondersteuning van o.a. investeringen, busvervoer;
  • alle mogelijke steun bieden aan de school.

GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT!

Mensen die interesse hebben in de ouderraad kunnen zich aanmelden bij meester Hans of mailen naar de voorzitter.

 

Voorzitter

Peggy Seeuws
pexxas@yahoo.com 

 

 

 

+ een 20-tal actieve ouders