Rapport en oudercontact

RAPPORTEN

Gedurende het schooljaar worden de vorderingen van uw kind regelmatig geëvalueerd. U vindt de resultaten van de verschillende peilproeven en de beoordeling van de vaardigheden en leefhouding van uw kind op haar/zijn rapport.

Data van de rapporten:

 28 oktober 2016

 21 december 2016
 23 februari 2017
 27 april 2017
 27 juni 2017


OUDERCONTACT

In de loop van het schooljaar worden verschillende contact-avonden ingericht waarbij ouders een meer intensief gesprek kunnen hebben met de leerkrachten van onze school. Ook de zorgleerkracht informeert en bespreekt regelmatig de vorderingen van de leerlingen met de ouders.

Bij eventuele moeilijkheden of wanneer er vragen rijzen, neem gerust contact op met de directeur of leerkracht. Wacht niet te lang : problemen dienen zo vlug mogelijk opgelost!

De data voor het oudercontact kan je vinden op onze kalender.

5 september 2016: informatieavond 1ste leerjaar
6 september 2016: informatieavond kleuter en lagere school (uitgezonderd 1ste leerjaar)
8 november 2016:   oudercontact 1ste leerjaar
21 december 2016: oudercontact kleuters en lagere school
27 april 2017 oudercontact lagere school
13 en 14 juni 2017:   oudercontact kleuterschool
28 juni 2017: oudercontact lagere school (op verzoek)