Schooluren

Er is toezicht op de speelplaats vanaf 08.00uur en vanaf 13.15 uur. Er is toezicht tot 15.55 uur, op woensdag tot 12.20 uur

Tijdstip Begin Einde
voormiddag 08.30 12.05
namiddag 13.30 15.25

De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door de gemeentelijke opvang “De Sloeber” in het dorpshuis “De Nieuwe ARK” . Uw kinderen kunnen hier terecht vanaf 07.00 uur tot 18.30 uur. Voor meer informatie zijn er brochures op school verkrijgbaar.