Sportieve school

Sport is een belangrijk cultureel en maatschappelijk gegeven dat inspirerend en motiverend werkt voor onze kinderen.
“Een gezonde geest in een gezond lichaam”. Het voorbije schooljaar behaalden we goud in de categorie “sportieve school”!

In onze lessen van lichamelijke opvoeding wordt dan ook een kritische selectie gemaakt van wat al of niet uit de sport kan worden gebruikt om de hoger vermelde doelen te bereiken. Onze leerlingen wordt dan ook de kans geboden om de basisregels te leren van verschillende sporten.

Een regent L.O. zorgt voor kwaliteitsvolle lessen en organisatie en de algemene coördinatie en de algemene coördinatie van de sportactiviteiten. 
Op onze speelplaats zal de nodige infrastructuur voorzien worden opdat heel wat sporten verder kunnen worden ingeoefend.

Lichamelijke opvoeding

Er wordt 2 uur kleuterturnen gegeven door juf Liesbeth en juf Sofie P.. In de lagere school 2uur turnen door meester Jonas en juf Sofie P.. Deze lessen hebben plaats in de turnzaal, in de Krinkelzaal, op de speelplaats of op de terreinen rondom de school indien het weer het toelaat.

Turnkledij van de lagere school:

  • turnpantoffels
  • blauwe T-shirt met opdruk
  • donker gekleurd broekje
  • turnzakje

Het T-shirt wordt verkocht in de school: €7

Gelieve al het turnmateriaal te tekenen met de naam van u kind. Dank U.